ระหว่าง ฝากประจำ กับ ทำประกันออมทรัพย์ แบบไหนดีกว่ากัน

เชื่อว่ายังมีหลายคน ที่กำลังลังเลหรือสงสัยว่า ระหว่างฝากเงินประจำกับธนาคาร กับ ทำประกันออมทรัพย์กับบริษัทประกัน แบบไหนที่จะมอบผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่ากันให้กับคุณ มาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ 

ฝากประจำ 
มีความเสี่ยงน้อย หากใครต้องการความอุ่นใจการฝากประจำกับธนาคาร อาจเป็นเลือกตัวที่เหมาะสมกับคุณ เพราะมีความปลอดภัยมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากเสถียรภาพทางการเงินสูง เงินต้นไม่หายแถมยังได้ดอกเบี้ยกลับคืนมาด้วยค่ะ
ผลตอบแทน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากประจำค่อนข้างแน่นอน ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืนเท่ากับเงินต้นที่ฝากไว้พร้อมดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างกันของการทำประกันและการฝากประจำ ดังนั้น การเลือกว่าจะออมเงินแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินของแต่ละบุคคลค่ะ

ทำประกันชีวิต 
ได้รับเงินคืน หากผู้ทำประกันออมทรัพย์ชำระเบี้ยจนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ ผู้ทำประกันออมทรัพย์จะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้พร้อมผลตอบแทน บริษัทประกันฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันออมทรัพย์ที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์พร้อมกับดอกเบี้ยค่ะ
ความคุ้มครองชีวิต การทำประกันออมทรัพย์ช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ผู้ทำประกันและครอบครัว โดยเงินจากประกันออมทรัพย์จะช่วยให้ครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ข้างหลังมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ทำประกันออมทรัพย์ยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้นค่ะ
ช่วยลดหย่อนภาษี ประกันออมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ผู้ทำประกันออมทรัพย์สามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันออมทรัพย์ในทุกๆ ปี ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท รวมทั้งเงินปันผลที่ได้รับระหว่างสัญญาและเงินผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ ก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีค่ะ

หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากทำประกันออมทรัพย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดได้ที่ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ที่มอบผลตอบแทนให้คุณสูงสุด บริการอย่างห่วงใย ใส่ใจทุกกรมธรรม์ค่ะ