มารู้จักเงินกรมธรรม์ประกันชีวิต ล่วงพ้นอายุความกัน

สิ่งหนึ่งที่คนที่จะทำประกันชีวิต ควรรู้เอาไว้ เผื่อว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ต่อตัวของเรา นั่นก็คือเรื่องของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งฟังดูอาจไม่คุ้นหูเท่าไหร่นัก แต่เงินตัวนี้ถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งเลย

เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คือเงินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ แต่มิได้มีการเรียกร้องจากบริษัทจนพ้นอายุความ ซึ่งอายุความดังกล่าว คือ 10 ปี นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิได้รับเงิน โดยเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันชีวิต มีหน้าที่ต้องนำส่ง เงินเข้ากองทุนประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาท สามารถขอรับเงินดังกล่าวคืนจากกองทุนได้ภายในเวลาอีก 10 ปี

สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ คือ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทำให้บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันได้  หรือผู้เอาประกันไม่แจ้งญาติว่ามีการทำประกันชีวิตไว้ เมื่อเสียชีวิตจึงไม่มีใครรู้ ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง แต่ไม่ทราบว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดคงเหลือ ผู้เอาประกันภัย ได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว แต่มิได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

การตรวจสอบสิทธิกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ สามารถที่จะตรวจสอบเองได้ง่ายๆ ผ่านเมนู "ระบบเงินล่วงพ้นอายุความ" ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์www.lifeif.or.th  ถ้าหากมีข้อมูลสามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่ ติดต่อตรงที่กองทุนประกันชีวิต หรือสำนักงานคปภ.จังหวัด หรือช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lifeif.or.th เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์ที่ใครไม่รู้และอาจคาดไม่ถึง ว่าจะมีระบบการเช็กแบบนี้ได้  ซึ่งในบางครั้งความไม่รู้ของเรา ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดในเรื่องของ เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ใครที่เคยทำหรือสงสัยว่าเราจะมีผลประโยชน์ในส่วนนี้ค้างอยู่  สามารถตรวจเช็กได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากทำประกันชีวิต สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KWI LIFE INSURANCE ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดให้กับคุณตามแผนประกันชีวิตที่คุณเลือกไว้ค่ะ