กรมธรรม์หมดอายุ ทำไงดี KWI Life มีคำตอบให้คุณ

กรมธรรม์ประกันชีวิตเองก็มีอายุเหมือนกัน หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ เราจะทำอย่างไรดี จะยุ่งยากหรือเปล่านะ วันนี้ KWI LIFE มีคำตอบมาให้คุณค่ะ

กรมธรรม์ เป็นเอกสารที่ทางบริษัทประกันได้ออกไว้ให้กับผู้ที่ทำประกัน ซึ่งถึงแม้จะเป็นเอกสารแต่ก็มีอายุ มีกำหนดการสิ้นสุดหรือหมดอายุเหมือนกัน นอกเสียจากการครบอายุกรมธรรม์แล้ว การขาดส่งเบี้ยประกันและการใช้ยอดเคลมจนเต็มวงเงินในสัญญา ก็เป็นสาเหตุให้กรมธรรม์หมดอายุได้เช่นเดียวกัน

การทำประกัน กับ KWI LIFE INSURRANCE ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปเลย เพราะสามารถต่อกรมธรรม์ได้ง่ายๆ ในกรณีที่กรมธรรม์หมดอายุจากการใช้งานจนครบสัญญา ลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์สำหรับประกันภัยที่รับชำระเบี้ยต่ออายุอัตโนมัติ ได้โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

ในกรณีที่กรมธรรม์หมดอายุเนื่องจาก ขาดการชำระเบี้ยประกัน ไม่ต้องกังวลใจไป เคดับบลิวไอประกันชีวิต เราเข้าใจทุกปัญหา ลูกค้าที่ขาดชำระประกันเมื่อพ้นระยะผ่อนผันไปแล้ว หากลูกค้ายังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยื่นกลับคืนสู่สถานภาพเดิมได้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือวันที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเป็นใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

ซึ่งในเอกสารในการต่ออายุให้กรมธรรม์นั้น KWI LIFE ก็ขอเอกสารง่ายเพียงไม่กี่อย่าง ได้แก่ คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ หนังสือรับรองสุขภาพ เบี้ยประกันภัย พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

ซึ่งบอกเลยว่าแม้จะเป็นการที่กรมธรรม์หมดอายุไปแล้ว แต่เคดับบลิวไอประกันชีวิต ทำงานอย่างฉับไว ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการต่อกรมธรรม์เพียงภายใน 5 วันทำการหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน (สำหรับกรณีที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม)
ซึ่งการส่งเอกสารไปยังบริษัทก็ทำได้ง่าย ทั้งการส่งได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ส่งผ่านทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่สาขาใกล้บ้านได้เลย
เห็นไหมคะ ไว้ใจ KWI LIFE ไม่ว่าเรื่องอะไรเราสามารถทำเรื่องที่ยากและวุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆเพราะ KWI LIFE เข้าใจถึงทุกความต้องการของลูกค้า หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากทำประกันสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ที่เปลี่ยนเรื่องประกันชีวิตให้ง่ายสำหรับคุณ พร้อมให้ผลตอบแทนสูงสุดตามแผนประกันชีวิตที่คุณออกแบบเองค่ะ