เรียนโรงเรียนนานาชาติดีไหม?

หลายๆคนอาจกำลังลังเลว่าจะศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติดีไหม มีเหตุผลต่างๆมากมายที่คุณพ่อควรแม่ควรพิจารณา วันนี้เราจึงหาข้อดีของโรงเรียนนานาชาติมาให้เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของคุณ

ข้อดีของโรงเรียนนานาชาติ
1. ภาษา แน่นอนว่าข้อดีอันดับแรกของการเรียนในโรงเรียนนานาชาติคือได้ภาษาอังกฤษที่แม่นยำ
2. ความมั่นใจ กล้าแสดงออก เด็กนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติส่วนมากมีความมั่นใจในการคิดและพูด เนื่องจากบรรยากาศในการเรียนที่จะคอยกระตุ้นให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็น
3. เน้นให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าเอง การเรียนในโรงเรียนนานาชาติ นักเรียนจะต้องรู้จักการค้นคว้า การอ่านหนังสือมากๆ เพื่อทำโครงงานให้สำเร็จ จะต้องรู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้า
4. ฝึกความคิดในระดับที่ต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ การบ้าน หรืองานส่วนมากที่จะต้องส่งในโรงเรียนนานาชาติมักเป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า อภิปราย
5. แรงบันดาลใจ โรงเรียนนานาชาติส่วนมากจะมีกิจกรรม ECA ที่มากพอ ทำให้นักเรียนรู้ตัวเองว่าชอบอะไร อยากเป็นอะไรในอนาคต
6. รู้จักอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างกันด้านเชื้อชาติได้ ขึ้นชื่อว่า โรงเรียนนานาชาติ แน่นอนว่านักเรียนจะต้องมีมากกว่าหนึ่งหรือสองเชื้อชาติ การมีเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากประเทศต่างๆ ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้
7. โรงเรียนนานาชาติส่วนมากมีความพร้อมใน facility ต่างๆ ในระดับที่ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงเรียนนานาชาติส่วนมากมีค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างสูง และสาเหตุหนึ่งก็คือ ทางโรงเรียนมี facility ต่างๆ ไว้รองรับต่อกิจกรรมและการเรียนต่างๆ
8.โอกาสในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศในระดับดีๆ ค่อนข้างสูง การจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นักเรียนต้องมีคะแนนสอบจากข้อสอบมาตรฐานไปยื่นประกอบเพื่อการรับเข้าเรียน เช่น TOEFL GMAT SAT เป็นต้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านักเรียนในโรงเรียนนานาชาติจะมีโอกาสในการทำข้อสอบเหล่านี้ให้ได้คะแนนดี เนื่องจากข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ8ข้อดีของโรงเรียนนานาชาติ หากคุณสนใจโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณต้องประทับใจเเน่นอน กับโรงเรียนนานาชาติ3ภาษา ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School