เทคโนโลยีการทำเลสิกแบบไร้ใบมีด

 

นวัตกรรมแก้ไขสายตา ที่ทำให้มีแผลเล็กลง นวัตรกรรมนี้ก็คอ เลสิกไร้ใบมีดแบบแผลเล็ก หรือที่เรียกกันว่า ReLex  ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก รักษาภาวะสายสั้นและสายตาเอียงได้พร้อมๆ กัน

 โดยขั้นตอนหลัก คือ ใช้ Femtosecond laser ในการแยกชั้นกระจกตา เป็นเลนส์ที่อยู่ในเนื้อกระจกตาออกมา แล้วทำการปรับความโค้งกระจกตาให้เหมาะสมก่อน ปิดกระจกตา  แผลจะมีขนาดเล็ก 2-5 มิลลิเมตรเท่านั้น และกระจกตาจะสมานตัวโดยธรรมชาติ ไม่ต้องทำการเย็บ ใช้เวลาผ่าตัดประมานข้างละ 15 นาที ผลการรักษาด้วยเฟมโตเลสิกเป็นการรักษาที่เม่นยำ และกระทบกระจกตาน้อยที่สุด ทำให้กระจกตาหลังการรักษาแข็งแรงเร็ว ลดปัญหาการมองเห็นในที่แสงน้อย และเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง ลดโอกาสการถดถอยสายตาในระยะยาว และลดโอกาสเสี่ยงอื่นๆ ด้วย ใครที่ต้องการจะทำเลสิก ต้องมีสายตาที่คงที่ก่อน อย่างน้อยๆ อายุ 18 ปี ขึ้นไป และต้องผ่านการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นก่อนเพื่อตรวจความพร้อมของตาก่อนทำเลสิค ตรวจวัดค่าสายตา กระจกตา ความโค้งกระจกตา ความผิดเพี้ยนของค่าสายตาทั้งนั้น ดูว่ามีปัญหาอะไรรึเปล่า ถ้าหากไม่มีปัญหาก็สามารถทำเลสิกได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติในสถานพยาบาลชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คือ ศูนย์เลสิค Laser Vision ที่เป็นศูนย์เลสิกรักษาสายตาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ทำการติดตั้งเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ นี้และนำมาใช้ในการรักษาจนประสบความสำเร็จ ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่ ศูนย์เลสิค Laser Vision เป็นศูนย์เลสิกรักษาสายตาโดยเป็นผู้บุกเบิกการทำเลสิคโดยใช้เลเซอร์ บุคลากรทุกระดับของ Laser Vision ได้ผ่านการฝึกอบรม และทดสอบทางด้านการรักษาสายตาอย่างต่อเนื่อง จึงเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 19 ปี สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำเลสิก สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/p8RYBk