วางแผนประกันชีวิตอย่างไรให้ตอบโจทย์ชีวิตได้มากที่สุด

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ แผนประกันประเภทหนึ่งที่ช่วยในการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตแล้ว ยังเพิ่มความคุ้มครองและสร้างทุนสำรองไว้สำหรับอนาคต โดยที่แผนประกันสะสมทรัพย์จะมีความคล้ายคลึงกับการฝากเงินประจำ ที่จะได้รับผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งจะดีกว่าการเพียงแค่เก็บเงินไว้เฉยๆ แต่สิ่งเราควรรู้ก็คือ รูปแบบผลตอบแทนจากประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จะค่อนข้างหลากหลายกว่า ดังนั้นเราควรวางแผนก่อนทำประกันให้ดีเพื่อที่ว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์แล้ว เราจะเงินก้อนเพื่อให้ใช้ตรงกับความต้องการได้หรือไม่ 

  • วินัยการออม: ประกันสะสมทรัพย์ จะเน้นให้เราต้องเก็บเงินสะสมในระยะยาว และที่สำคัญคือก็จะได้เงินคืนในระหว่างทางที่แน่นอน อีกทั้งหากเราไม่สามารถเก็บและชำระได้ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะทำให้สัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นี้ถูกยกเลิกไปในทันที
  • ด้านสุขภาพ: ในการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เหมาะกับการพ่วงด้วยประกันสุขภาพ เพราะเราจะได้รับความคุ้มครองที่ยาวนาน เช่น ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราต้องป่วยด้วยโรคมะเร็ง แล้วต้องเข้ารับการรักษาหลายคืน ประกันสังคมก็อาจจะไม่เพียงพอ ต้องอาศัยประกันสุขภาพและประกันชีวิตเพื่อช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ด้วย 
  • วัยเกษียณ: นอกจากการลงทุนในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนแล้ว การวางแผนเพื่อหาเงินใช้สำหรับอนาคตก็สำคัญไม่แพ้กัน การเลือกทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะช่วยให้เรานั้นเห็นมูลค่าของเงินที่ได้รับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยในการจัดสรรเงินไว้สำหรับยามเกษียณได้
  • สร้างทุนให้กับครอบครัว: อย่างที่ใครหลายคนรู้กันว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องของธรรมชาติ ในอนาคตสักวันหนึ่งเราเองก็จะต้องตาย แต่ถ้าหากเรายังมีลูกมีหลานคนสำคัญไว้ข้างหลัง และที่สำคัญคือ พวกเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ การทำประกันชีวิตก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาในส่วนนี้ได้ เพราะค่าสินไหมทดแทนหรือเงินที่เราได้จ่ายให้กับบริษัทประกันนั้นจะกลับคืนมาให้กับคนที่เรารักต่อไป 

หากใครที่เริ่มเห็นประโยชน์ของการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของ KWI แผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ได้ที่ https://www.kwilife.com/