รากเทียม ตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณ

บางคนมีฟันเรียงสวยยิ้มได้อย่างมั่นใจ แต่สำหรับบางคนไม่กล้าที่จะยิ้มเพราะกลัวใครเห็นฟันหลอ ซึ่งคุณไม่ต้องกังวัลไปเพราะการทำรากฟันเทียมสามารถไปทดแทนฟันที่หลุดหรือหักภายในช่องปากของคุณได้ ให้คุณมีฟันที่เรียงสวยกล้ายิ้มได้อย่างมั่นใจ เราไปดูกันดีกว่าว่าใครกันบ้างที่สามารถปลูกรากเทียมได้

- ผู้ที่ฟันหลุดหรือหักเพียงแค่ 1 หรือ 2 ซี่ สามารถทดแทนฟันที่หลุดไปได้ด้วย 2 วิธี คือ การทำรากฟันเทียมและสะพานฟัน ซึ่งรากเทียมนั้นถือเป็นตัวช่วยที่ดีและได้รับความนิยมมากกว่าสะพานฟัน เพราะรากฟันเทียมสามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่าสะพานฟัน และไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงด้วย ส่วนสะพานฟันจะครอบติดฟันทั้งหมดถ้าหากมีฟันซี่ใดซี่หนึ่งมีปัญหาจะต้องทำการรื้อออกมาใหม่ทั้งหมด ถ้ามีฟันที่ไม่แข็งแรงการใส่สะพานฟันอาจมีผลกระทบกับฟันหลักที่ยึดได้ ดังนั้นถ้าให้เลือกระหว่างทำรากฟันเทียมกับสะพานฟัน แนะนำให้เลือกทำรากเทียมดีกว่า

- ผู้ที่ฟันหลุดหรือหักหลายซี่ สามารถทำรากฟันเทียมเพื่อรองสะพานฟันได้ โดยช่วยให้ลดจำนวนรากเทียมลงได้ หรือแม้บริเวณที่ไม่สามารถปลูกรากเทียมเท่ากับจำนวนฟันที่หลุดไปได้

- ผู้ที่ฟันหลุดหายทั้งปาก การทำรากฟันเทียมก็สามารถทดแทนฟันที่หลุดหายทั้งปากของคุณได้ ซึ่งสามารถปลูกรากเทียมได้ทั้งแบบถอดได้ และแบบติดแน่น โดยในแบบติดแน่นจะทำการปลูกรากเทียม 4, 6 หรือ 8 ซี่ ต่อ 1 ขากรรไกร ส่วนในแบบถอดได้จะทำการปลูกรากเทียมจำนวน 2-4 ซี่ โดยในแต่ละวิธีการก็จะมีความยุ่งยากแตกต่างกันไป

ถ้าหากคุณสนใจทำรากฟันเทียมแต่ยังไม่รู้ว่าคุณอยู่ในเคสการรักษาแบบไหนแนะนำให้มาพบทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยก่อน สามารถมาปรึกษาได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม PMDC เพราะที่นี่มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี สามารถให้คำปรึกษาคุณเกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียมได้