มีประกันออมทรัพย์ยิ่งออม ยิ่งคุ้ม

ประกันออมทรัพย์เป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่เสนอโดยบริษัทประกัน เป้าหมายหลักของประกันออมทรัพย์คือการช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถออมเงินและสะสมทรัพย์ได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมกับการคุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการออมเงิน ประกันออมทรัพย์มักจะมีความยืดหยุ่นในการชำระเบี้ยประกันและเป้าหมายในการออมเงินที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายการเงินของคุณ

ประกันออมทรัพย์มีข้อดีอย่างไร

เห็นจำนวนเงินออมที่จะได้แบบชัดเจน
ประกันออมทรัพย์เป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีการกำหนดเบี้ยประกันที่ต้องชำระจำนวนเท่าไหร่ และต้องชำระกี่งวด หากถือกรมธรรม์จบครบสัญญาจะได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพเศรษฐกิจที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่เหมือนกับการฝากเงินในธนาคาร

สามารถลดหย่อนภาษีได้
ประกันออมทรัพย์เป็นประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่เสียภาษีเหมือนดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมเงินลักษณะนี้ไม่ต้องเสียภาษี เหมือนดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ การลงทุนพันธบัตร หรือลงทุนในหุ้นกู้ ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับผลตอบแทนแบบเต็ม ๆ ไม่ถูกหักอะไร

ประกันออมทรัพย์มีลักษณะการทำงานดังนี้

การสะสมเงิน: เงินที่คุณชำระเบี้ยประกันจะถูกสะสมเป็นเงินออม บริษัทประกันจะจ่ายดอกเบี้ยรับประกันแก่เงินที่คุณสะสมในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยรับประกันอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทและแผนประกัน.

การปกป้องผลประโยชน์: นอกจากการสะสมเงิน, ประกันออมทรัพย์ยังมีความปราศจากความเสี่ยง ด้วยการรับประกันผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ เช่น ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดระยะเวลา, ผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น การเสียชีวิต, ผลประโยชน์ในกรณีป่วยหรือการเจ็บป่วย, และอื่น ๆ ที่คุณเลือกในแผนประกัน

การถอนเงิน: บางแผนประกันออมทรัพย์อาจมีระยะเวลาที่กำหนดในการถอนเงิน ก่อนหน้าระยะเวลาที่กำหนดระบุไว้ หากคุณต้องการถอนเงินก่อนกำหนดอาจมีค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ที่ลดลง

หากคุณสนใจทำประกันออมทรัพย์ควรศึกษาและเปรียบเทียบแผนประกันต่าง ๆ จากบริษัทประกันเพื่อเลือกแผนที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินและความต้องการของคุณ